Rok 2004 (październik – grudzień)

 • Kursy językowe organizowane w szkołach na terenie całej Polski. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. W krótkim czasie nawiązaliśmy współpracę z sześcioma szkołami, kontynuowaną w latach późniejszych. 
 • Kursy indywidualne i grupowe z wolnego naboru na różnych poziomach zaawansowania. Języki angielski (13 osób) i holenderski (2 osoby). 

Rok 2005

 • Kontynuacja szkoleń językowych w szkołach. Nowe grupy od września o ogólnej liczbie uczestników 300
 • Kursy indywidualne i grupowe z wolnego naboru dla 40 uczestników
 • Kursy języka angielskiego dla kierowców wyjeżdżających do pracy za granicą na zlecenie firmy Grafton Sp. z o.o. Łącznie zostało wyszkolonych 579 osób, których znajomość języka została potwierdzona egzaminem przeprowadzonym przez zleceniodawcę.
 • Trójstronne porozumienie: KCE – GCI w Komornikach – Urząd Gminy Komorniki w celu realizacji szkoleń językowych dla osób bezrobotnych oraz pracowników Urzędu. Łącznie zostało przeszkolonych 15 osób.
 • Kurs języka angielskiego medycznego (farmaceutycznego) dla studentów V roku wydziały Farmacji.
 • Kursy języka angielskiego dla opiekunów osób starszych - wyjeżdżających do pracy za granicę.

Rok 2006

 • Zakończenie kursów prowadzonych w publicznych placówkach oświatowych. Łącznie w zajęciach językowych uczestniczyło ponad 500 uczniów z całego kraju.
 • Kursy języka angielskiego dla kierowców wyjeżdżających do pracy za granicą na zlecenie firmy Mindcraft Sp. z o.o., polskiego przedstawiciela First Group Inc. Łącznie zostało wyszkolonych 700 kierowców, których znajomość języka została potwierdzona egzaminem przeprowadzonym przez zleceniodawcę.
 • Składający się z trzech części cykl szkoleń dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Wiśniowa 1 w Warszawie obejmujący następujące tematy: metody rozwiązywania konfliktów, motywacja w pracy ucznia słabego, radzenie sobie z agresją. W zajęciach uczestniczyło 48 nauczycieli.
 • Szkolenie dla 68 pedagogów z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Hoża 88 w Warszawie pt: „Nauczyciel w szkole - jego rola, funkcja i odpowiedzialność”. 
 • Szkolenie dla 15 pracowników służb zatrudnienia urzędów administracji państwowej pt.: „Warsztaty z zakresu procesu pośrednictwa pracy, rekrutacji pracowników w Polsce i poza granicami kraju” z udziałem Pan Michaela Dembinskiego z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.
 • Usługi rekrutacyjne dla firm.

Rok 2007

 • Kontynuacja kursów języka angielskiego dla kierowców wyjeżdżających do pracy za granicą na zlecenie firmy Mindcraft Sp. z o.o. Łącznie w tym roku zostało wyszkolonych 700 osób, których znajomość języka została potwierdzona egzaminem przeprowadzonym przez zleceniodawcę.
 • Kursy zawodowe „Recepcjonista” przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek współfinansowanego z inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Liczba uczestników – 30 osób.
 • Cykl szkoleń dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii o tematyce: współpraca z rodzicami, trening interpersonalny, asertywność, metody radzenia sobie z agresją. Łącznie zajęcia objęły 45-cio osobowe grono nauczycielskie.
 • Kursy „Obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL” na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Łączna liczba kursantów wynosiła 66 osób, certyfikat uzyskało 66 osób.
 • Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej firmy VOS Logistics sp. z o.o. z zakresu umiejętności zawodowych: zarządzanie, motywacja, asertywność.
 • Warszawski Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz zlecił nam wykonanie pięciu szkoleń dla swoich podopiecznych o tematyce: „Użytkowanie komputera w stopniu podstawowym i rozszerzonym”. Łącznie uczestniczyło w szkoleniach 35 osób
 • Szkolenie „Techniki sprzedaży – profesjonalna obsługa Klienta” realizowane dla Klienta Korporacyjnego ( przeszkolono 75 osób).
 • Szkolenie „Obsługa komputera z wykorzystaniem pakietu Ms Office” realizowane dla Klienta Korporacyjnego ( przeszkolono 63 osoby).
 • Szkolenie „Zaawansowana obsługa aplikacji pakietu Ms Office 2003-Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access”. Realizowane dla Klienta Korporacyjnego ( przeszkolono 165 osób).

Rok 2008

 • Powtórne zlecenie przeprowadzenia kursu „Obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL” na zamówienie Urzędu Pracy m.st. Warszawy w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Łączna liczba kursantów wynosiła 169, certyfikat ECDL wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskało 160 osób.
 • Kontynuacja cyklu szkoleń ubiegłorocznych dla kadry kierowniczej firmy VOS Logistics sp. z o.o. z zakresu umiejętności zawodowych: zarządzanie, motywacja, asertywność, proces rekrutacji pracowników.
 • Szkolenie pod nazwą „Możliwości wykorzystania dotacji unijnych na środki transportu oraz podstawowe informacje dotyczące zamówień publicznych” dla Renault Truck Polska Sp. z o.o.
 • Na zlecenie Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie przeprowadziliśmy cykl wykładów „Komputer w pracy dziennikarza – fotografia prasowa”. W zajęciach uczestniczyło 22 studentów. Zajęcia zostały zakończone egzaminem zaliczającym przedmiot.
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 110 seniorów z warszawskiego Żoliborza z podstawowej obsługi komputera. Zleceniodawcą był Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, a projekt miał tytuł „Seniorzy Online”. Ciekawe w tym przedsięwzięciu jest to, że zajęcia dla słuchaczy podzielonych na grupy liczące do 10 osób, odbywały się w kilku miejscach na terenie dzielnicy Żoliborz, które zostały na czas zajęć wyposażone w dostarczone przez nas komputery i osprzęt sieciowy, łącznie z dostępem do Internetu.
 • Otwarcie własnego projektu szkoleń dla seniorów pod nazwą „Nie zabieraj Babci komputera”. Szkolenie jest prowadzone z wolnego naboru wg autorskiego programu naszych wykładowców. Program na etapie powstawania i wdrożenia był dopracowywany w szczegółach z udziałem doświadczonego psychologa. Do chwili obecnej w zajęciach uczestniczyło ponad 200 osób. Ciekawostką z realizacji tego projektu jest fakt, że najstarsza uczestniczka miała 102 lata.
 • Szkolenie „Pakiet Ms Office w praktyce biurowej - zakres podstawowy i zaawansowany” – szkolenie dla pracowników biura i pionu handlowego. Przeszkolono 58 pracowników.
 • Cykl szkoleń produktowych, informatycznych i motywacyjnych dla 65 pracowników firmy handlowej.

Rok 2009

 • Przeprowadzenie kursu „Obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL” dla Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. Łączna liczba kursantów wynosi 164 osoby.
 • Przeprowadzenie szkoleń „Podstawowa Obsługa komputera” dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Kurs ukończyło 150 osób.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla 840 pracowników Urzędu i Rady m. st. Warszawy w zakresie obsługi Microsoft® Office® na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w ramach projektu „Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m. st. Warszawy i sekretariatów dzielnic Rad m. st. Warszawy dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” 
 • W ciągu 2009 roku zrealizowaliśmy również 6 szkoleń tematycznych z zakresu wiedzy informatycznej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach samorządowych. 
 • Szkolenie z zakresu „Obsługi komputera” na zlecenie Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów – 2 edycje szkolenia.
 • Szkolenie „Skuteczne Motywowanie w Praktyce” – szkolenie dla pracowników pionu handlowego.
 • Szkolenie z zakresu Ms Excel dla pracowników Urzędu Pracy.

Rok 2010

 • Uzyskanie statusu certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL e-Citizen, ECDL Start i ECDL Core. Ponadto uzyskaliśmy certyfikat dla naszego Mobilnego Laboratorium ECDL. Wszystkie certyfikaty zostały wydane zgodnie z procedurami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
 • Kontynuacja szkolenia „Obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL” dla Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych.
 • Realizacja projektu „Szkolenia z zakresu technik komputerowych zakończonych egzaminem ECDL z 3 modułów, dla 3 grup w wymiarze 120h/grupę, Dodatkowo komponent elearningowy min. 5h/osobę". Zamawiającym jest Gmina Kazimierza Wielka.
 • Na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy szkolenie "Specjalista ds. rekrutacji z modułem business english oraz częścią komputerową zakończoną certyfikatem ECDL"
 • Obsługa organizacyjna projektu "Kompetencje gwarancją bezpieczeństwa dystrybucji gazu ziemnego - rozwój potencjału pracowników MSG sp. z o.o. w celu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania" na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu MS Excel dla pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu. Szkolenie obejmowało dwie grupy tematyczne: 
  • MS Excel 2007 w praktyce finansowej
  • MS Excel 2007 na poziomie średnio zaawansowanym
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z możliwości wykorzystania środków unijnych dla IVECO POLAND sp. z o.o.
 • Szkolenie pilotażowe "Zaawansowane funkcje MS EXCEL" dla pracowników Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.
 • Szkolenia zlecone przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa: 
  • MS Excel w praktyce
  • Zaawansowane funkcje MS Excel
  • Migracja do MS Office 2010 
 • Szkolenie "Kurs komputerowy ECDL" dla OPS Targówek
 • Szkolenie "Podstawowa obsługa komputera - przygotowanie do egzaminu ECDL Start" - zlecający Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • Od października 2010r. realizacja szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" w ramach projektu realizowanego przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Kurs obsługi komputera na zlecenie OPS Wola
 • Szkolenia w ramach projektu realizowanego przez OPS Targówek: 
  • Kurs podstaw obsługi komputera;
  • Tworzenie stron internetowych;
  • Grafika komputerowa;
  • Adobe Photoshop
 • „Adobe Photoshop w zastosowaniu reklamy wizualnej” – szkolenie zawodowe dla pracowników formy handlowej.

Rok 2011

 • Kontynuacja szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" w ramach projektu realizowanego przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera w ramach projektu "Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Zakończenie cyklu -listopad 2011r.
 • Szkolenie pt.: MS PowerPoint - od podstawowego do zaawansowanego dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
 • Szkolenia z zakresu MS Word, MS Excel, MS Outlook dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
 • Sierpień - Rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera w ramach projektu: "Nauka obsługi komputera od podstaw z egzaminem ECDL e-Citizen, dla osób powyżej 45 roku życia" na zlecenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
 • Od września realizacja kolejnego etapu szkoleń "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" w ramach projektu realizowanego przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Drugi przetarg.
 • Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów – Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Absolwenci Centrum Helenów –wytrwale na drodze do samodzielności”.
 • Październik - Szkolenie p.n. "Nauka obsługi komputera od podstaw z egzaminem ECDL e-Citizen. Nowe umiejętności – nowy zawód. Wracam do pracy.” realizowane za zlecenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 • Od października - szkolenia z zakresu obsługi pakietu MS Office realizowane we współpracy z portalem Groupon.
 • Listopad - rozpoczęcie kolejnej edycji szkoleń z udziałem portalu Groupon, tym razem "Photoshop w praktyce"
 • Od 14 listopada do 5 grudnia na zlecenie Akademii Szybkiej Nauki Tadeusza Buzarewicza szkolenia z zakresu:
  • Adobe Photoshop
  • Grafika komputerowa
  • Tworzenie stron WWW
 • Szkolenie z zakresu „Obsługi komputera” na zlecenie Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów – 2 edycje szkolenia.
 • „Tworzenie stron www z elementami grafiki komputerowej” – szkolenie dla pracowników firmy handlowej.

Rok 2012

 • Rozpoczęcie szkoleń z zakresu obsługi komputera w ramach projektu "Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • Szkolenia dla Provident Polska Sp. z o.o. z zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office. W okresie od marca do grudnia 2012r., przewidywana liczba uczestników wyniesie ponad 200 osób w następujących lokalizacjach:
  • Stargard Szczeciński
  • Kraków
  • Zabrze
  • Częstochowa
  • Ełk
  • Rybnik
  • Katowice
  • Żary
  • Legnica
  • Konin
  • Poznań
  • Wałbrzych
  • Rzeszów
  • Toruń
  • Chojnice
  • Gdynia
  • Elbląg
  • Ostrowiec
  • Łódź
 • Projekt wsparcia osób w wieku 50+ przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Projekt obejmował doradztwo zawodowe oraz szkolenia.
 • Szkolenia z zakresu „Przedsiębiorczości”
 • „Obsługa klienta – teoria i praktyka. W zakresie podstawowym i rozszerzonym o negocjacje i techniki sprzedaży” dla 58 pracowników biura i pionu handlowego firmy usługowo-handlowej.
 • Usługi coachingu realizowane dla firm i osób prywatnych.
 • Szkolenie „Komunikacja w biznesie”
 • Szkolenie „Podstawowa obsługa komputera” zakończone egzaminem e-Citizen.
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

Rok 2013/2014

 • Realizacja projektu "Warszawskie Inspiracje do pracy" - szkolenia komputerowe współfinansowane ze środków EFS
 • Realizacja projektu "50+ Kompetentny pracownik biurowy" w części dotyczącej szkoleń informatycznych z zakresu MS Office i certyfikacji ECDL Start
 • Cykl szkoleń komputerowych dla uczestników projektu „Warszawskie Inspiracje do pracy.”
 • Realizacja szkoleń "miękkich"  i przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych dla KR Group.
 • Realizacja cyklu szkoleń w formie zamkniętej dla pracowników sądów nt: "MS EXCEL, jako narzędzie pracy z systemem SAP"
 • Doradztwo w zakresie procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
 • „Negocjacje” – warsztaty praktyczne dla pracowników firmy handlowej.
 • „Profesjonalna obsługa Klienta” - cykl szkoleń dla Klienta korporacyjnego.
 • Szkolenia z zakresu obsługi programu MS Excel w sądownictwie.Uczestniczyły w szkoleniach:
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Okręgowy w Koninie
  • Sąd Okręgowy w Krośnie
  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Okręgowy w Warszawie
  • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
  • Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce
  • Sąd Rejonowy w Bochni
  • Sąd Rejonowy w Brzesku
  • Sąd Rejonowy w Dębicy
  • Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
  • Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
  • Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
  • Sąd Rejonowy w Jaśle
  • Sąd Rejonowy w Kraśniku
  • Sąd Rejonowy w Legnicy
  • Sąd Rejonowy w Limanowej
  • Sąd Rejonowy w Mielcu
  • Sąd Rejonowy w Myślenicach
  • Sąd Rejonowy w Olkuszu
  • Sąd Rejonowy w Przemyślu
  • Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim
  • Sąd Rejonowy w Turku
  • Sąd Rejonowy w Wadowicach
  • Sąd Rejonowy w Wągrowcu
 • „Obsługa klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) dla pracowników Wydziałów Biur Obsługi Interesanta” - szkolenie dla Sądu Okręgowego w Rudzie Śląskiej
 • "System okresowej oceny pracownika - teoria i praktyka" - uczestnicy:
  • Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
  • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
  • Sąd Rejonowy w Płońsku
  • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 • "Zarządzanie sobą w czasie - organizacja czasu pracy" - szkolenie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gdańsku
 • Obsługa programu MS Excel dla Logwin Air+ Ocean Poland Sp. z o.o.
 • Obsługa programu MS Excel i MS PowerPoint dla Sobieski Sp. z o.o.
 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym i średnizaawansowanym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Maz. w ramach projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach"
 • „Profesjonalna obsługa Klienta” - szkolenie na zlecenie Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego KINEZIO.
Krajowe Centrum Edukacyjne
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 521
04-028 Warszawa (PL)
Tel.: 22 398 23 50; 22 398 29 70
Tel.: 22 810 63 22;
Faks: 22 213 83 87
e-mail: sekretariat@kce.org.pl
http://www.kce.org.pl