Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją - WRÓŻBITA

Czy wiesz, że około 3 mln. Osób w Polsce korzysta w usług wróżek, wróżbitów? Wróżbita jest oficjalnym zawodem wpisanym do klasyfikacji zawodów i specjalności prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po nr 516102

Termin szkolenia: 05-10-2015
Prowadzący:

Szkolenie wielotematyczne (modułowe) prowadzone przez trenerów zajmujących się na co dzień zawartymi w programie zagadnieniami.Certyfikat zawodowy

Certyfikat uzyskania tytułu zawodowego Wróżbity wg. Klasyfikacji zawodów i specjalności pod nr kodu 516102.
Kursy zawodowe Krajowego Centrum Edukacyjnego kończą się obowiązkowym egzaminem tzw. certyfikacją zawodu wróżbity.
Egzamin ma formę pisemną i praktyczną - potwierdza on posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Wróżbita - kodu zawodu 516102.

Program kursu:

  • Tarot
  • Psychologia poznawcza
  • Profesjonalna obsługa Klienta
  • Podstawy astrologii
  • Programy komputerowe
  • Interpretacje
  • Warsztaty praktyczne
  • Etyka pracy
  • Zasady zakładania własnej działalności gospodarczej
  • Egzamin

Ilość godzin - 105


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

Cena: 3.290,- zł netto/os (podatek VAT 23%)

Przejdź do płatności on-line

Cena zawiera: Szkolenie na najwyższym poziomie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia, katering w przerwach, konsultacje poszkoleniowe on-line.

Uwaga: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz.U. Nr 226, poz. 1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. Oświadczenie do pobrania tutaj.


Krajowe Centrum Edukacyjne
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 521
04-028 Warszawa (PL)
Tel.: 22 398 23 50; 22 398 29 70
Tel.: 22 810 63 22;
Faks: 22 213 83 87
e-mail: sekretariat@kce.org.pl
http://www.kce.org.pl