Krajowe Centrum Edukacyjne
04-028 Warszawa (PL)
Al. Stanów Zjednoczonych 51/521
NIP 526 27 95 486

Tel. 22 3982350; 22 3982790
Dzial szkolen - tel: 22 8106322
Faks: 22 2138387
e-mail: sekretariat@kce.org.pl

BRE BANK S.A.
73 1140 2004 0000 3302 4999 7390

 

Krajowe Centrum Edukacyjne
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 521
04-028 Warszawa (PL)
Tel.: 22 398 23 50; 22 398 29 70
Tel.: 22 810 63 22;
Faks: 22 213 83 87
e-mail: sekretariat@kce.org.pl
http://www.kce.org.pl